برای مشاهده طرح و ایده های تایید شده در گروه های مختلف روی آن کلیک نماییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان 1
دانشگاه هرمزگان 43
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 6
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان 0
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان 1
جهاد دانشگاهی واحد استان هرمزگان 4
پارک علم و فناوری هرمزگان 15
بنیاد نخبگان استان هرمزگان 1
اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی 15
اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول 11
اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم 6
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 11
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 10
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 10
اداره کل محیط زیست هرمزگان 1
اداره کل گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان هرمزگان 3
شرکت برق منطقه ای هرمزگان 1
شرکت آب منطقه ای هرمزگان 4
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قشم 4
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان 1
مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان منطقه آزاد قشم 2
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان 10
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 2
پارک زیست فناوری خلیج فارس 1
واحد تحقیق و توسعه برتر - محصول برتر صنایع 2