برای مشاهده دستاورد و ایده های تایید شده در گروه های مختلف روی آن کلیک نماییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان 4
دانشگاه هرمزگان 14
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 13
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 5
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان 3
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان 1
جهاد دانشگاهی واحد استان هرمزگان 2
پارک علم و فناوری هرمزگان 10
بنیاد نخبگان استان هرمزگان 3
اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی 18
اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول 9
اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم 14
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 3
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 11
اداره کل محیط زیست هرمزگان 4
اداره کل گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان هرمزگان 1
شرکت برق منطقه ای هرمزگان 1
شرکت آب منطقه ای هرمزگان 3
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان 0
مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان منطقه آزاد قشم 0
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان 9
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 2
پارک زیست فناوری خلیج فارس 4
شرکت پالایش گاز سرخون و قشم 1
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان (HEDC) 1
واحد تحقیق و توسعه برتر - محصول برتر صنایع 0