برای مشاهده دستاورد و ایده های تایید شده در گروه های مختلف روی آن کلیک نماییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان 0
دانشگاه هرمزگان 0
مجتمع آموزش عالی میناب 0
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 0
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان 0
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان 0
جهاد دانشگاهی واحد استان هرمزگان 0
دانشگاه فرهنگیان 0
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پردیس دانشگاهی بندرعباس 0
پارک علم و فناوری هرمزگان 0
بنیاد نخبگان استان هرمزگان 0
اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی 0
اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه اول 0
اداره کل آموزش ‌و پرورش استان هرمزگان - متوسطه دوم 0
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 0
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 0
اداره کل محیط زیست هرمزگان 0
اداره کل گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان هرمزگان 0
شرکت برق منطقه ای هرمزگان 0
شرکت آب منطقه ای هرمزگان 0
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان 0
مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان منطقه آزاد قشم 0
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان هرمزگان 0
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 0
پارک زیست فناوری خلیج فارس 0
شرکت پالایش گاز سرخون و قشم 0
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان (HEDC) 0
واحد تحقیق و توسعه برتر - محصول برتر صنایع 0