طرح های پذیرفته شده در گروه اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی


پادری ضدعفونی کننده

نام ارائه دهنده: سپهر دهقانی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

نویسنده کتاب

نام ارائه دهنده: سینا دهقانی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

تصفیه آب

نام ارائه دهنده: احمد رضا زارعی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

ارتفاع سنج

نام ارائه دهنده: امیرعلی حسینی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

دستمال مرطوب ضد باکتریایی

نام ارائه دهنده: آنوشا-آلما-آنا محمدپور-محمدپور-پورقاسمی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

بررسی میزان آلودگی هوا

نام ارائه دهنده: دینا انصاری

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

پادری ضدعفونی کننده

نام ارائه دهنده: محمد رهام زارعی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

قیچی خودکار

نام ارائه دهنده: دینا حیاتی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

پرورش بلدرچین

نام ارائه دهنده: ستایش فرهادی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

بررسی ترکیب روغن شتر مرغ و دارچین با مایع دستشویی

نام ارائه دهنده: فاطمه حیاتی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

حشره کش 1-2-3

نام ارائه دهنده: فاطمه- سمانه قطار-اخلاصی

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

پاک کننده سطوح صاف

نام ارائه دهنده: معید-محمد امین- شفیع آریانفر-بازماندگان-تفک

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

صید ماهیی بدون آسیب ماهی

نام ارائه دهنده: معراج پودات

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

رتبه های برتر دانش آموزی

نام ارائه دهنده: دانش آموزان موفق منطقه میناب

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش

آموزش اعداد صحیح

نام ارائه دهنده: رضوانه میردریکوند

سازمان: اداره کل آموزش‌ و پرورش استان هرمزگان - ابتدایی

آموزش و پرورش