طرح های پذیرفته شده در گروه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان


معرفی شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام ارائه دهنده: شهرام غنی زاده

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

شرکت پالایش نفت بندرعباس

تولید فولاد تمیز از آهن اسفنجی تا تختال

نام ارائه دهنده: محمد شریف شریفیان

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

شرکت فولاد هرمزگان

بازیابی ممبران های اسمز معکوس

نام ارائه دهنده: محمدباقر گلابی

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

مجتمع فولاد هرمزگان

فعالیتهای تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: محسن عامری

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

شرکت آلومینیوم المهدی

فعالیتهای تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: محسن عامری

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

شرکت آلومینیوم المهدی

فعالیتهای تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: محسن عامری

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

ََشرکت آلومینیوم المهدی

فعالیتهای تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: محسن عامری

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

شرکت آلومینیوم المهدی

معرفی صنایع استان

نام ارائه دهنده: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان

ایزوایکو پیشرو در صنایع دریایی

نام ارائه دهنده: ایزوایکو ISOICO

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)

ایزوایکو پیشرو در صنایع دریایی

نام ارائه دهنده: ایزوایکو ISOICO

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

نام ارائه دهنده: محمد رضا فنایی

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس