طرح های پذیرفته شده در گروه دانشگاه هرمزگان


معرفی حوزه تحقیقاتی

نام ارائه دهنده: سید مصطفی حسینی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه

مدلسازی حالت پایدار بویلر نیروگاه بندرعباس در بارهای مختلف

نام ارائه دهنده: عبدالحمید انصاری نسب مینابی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

دستاوردهای پژوهشی

نام ارائه دهنده: یحیی اسماعیل‌ پور

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کتاب: ژئومورفولوژی جلگه غربی مکران(فرم‌های ماسه‌ای و فرایندهای سازنده آن‌ها)

نام ارائه دهنده: محمد اکبریان

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی

مشاوران 724

نام ارائه دهنده: سید عبدالوهاب سماوی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی

رادارهای GPR و تصویربرداری از زیر زمین

نام ارائه دهنده: مریم حاجبی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

اصلاح و بازنگری طرح جامع گردشگری استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: محمد کاظمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، دانشگاه هرمزگان

طراحی کتابچه و تولیدمحتوای جاذبه های گردشگری شناخته شده و کمتر شناخته شده استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: محمد کاظمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، دانشگاه هرمزگان

سنتز سبز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاهان بومی منطقه جنوب کشور به عنوان عامل پایدارکننده و عامل کاهنده و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آنها

نام ارائه دهنده: فائضه ثمری

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه

تجزیه و تحلیل وضعیت نیروی انسانی و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان)

نام ارائه دهنده: محمد کاظمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، دانشگاه هرمزگان

دستاوردهای پژوهشی

نام ارائه دهنده: حمید غلامی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

فعالیت های پژوهشی

نام ارائه دهنده: عباداله بانشی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده مدیریت و حسابداری

بررسی تأثیر توسعه نامتوازن اجتماعی بر قاچاق سوخت (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

نام ارائه دهنده: محمد کاظمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، دانشگاه هرمزگان

گفتارخوانی با لبژکتور

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

بازی آموزشی فعل پله

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

نرم افزار فعل پله

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

کارتهای سریال جمله سازی

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

بازی مهارتهای رفتاری

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

کنترل مرکزی سرمایش ساختمان های اداری و آموزشی مبتنی بر تکنولوژی اینترنت اشیا

نام ارائه دهنده: سید حسن دریانورد

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

سینی های تماس دهنده گاز و مایع مورد استفاده در صنایع نفت و گاز

نام ارائه دهنده: طالب زارعی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

مشاركت توربين‌های بادي در بهبود پاسخ فركانسي شبکه برق ایران

نام ارائه دهنده: علیرضا آشوری زاده

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

ردیابی نقطه حداکثر توان و افزایش راندمان سلول‌های خورشیدی در شرایط سایه جزیی

نام ارائه دهنده: علیرضا آشوری زاده

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

برخی دستاوردهای پژوهشی دکتر رسول مهدوی

نام ارائه دهنده: رسول مهدوی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۱- مکان یابی کانونهای برداشت ماسه بادی با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای در استان هرمزگان ۲- پهنه بندی اسیب پذیری منطقه پیشکوه یزد به خشکسالی ۳- بررسی رسوبات پروژه پخش سیلاب دهندر میناب با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای

نام ارائه دهنده: رسول مهدوی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نرم افزار گفتار و زبان بهارک

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

اورال کارت

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

اولین ها

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

کتابچه جمله ساز

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

گنج نهان ایرانیان، مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

گزیده ای از پژوهشهای 7 سال اخیر

نام ارائه دهنده: ام البنین بذرافشان

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تهیه بانک اطلاعاتی معابر پیاده شهری و کانالها و کانیووهای انتقال آب تا سطح کوچه ها در محیط GIS و تحلیل همزمان هندسه معابر و شرایط هیدرولیکی شبکه کانالها در شهر بندر عباس

نام ارائه دهنده: فریبرز محمدی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

طراحی و ساخت انواع خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی

نام ارائه دهنده: محمدعلی میرزایی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی

پروژه پژوهشی:بررسی و مطالعه سیستم آبهای سطحی مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور طراحی مدل کاربردی و اجرایی جمع آوری و دفع آن

نام ارائه دهنده: فریبرز محمدی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز

دستگاه پارافین دیسپنسر آزمایشگاهی

نام ارائه دهنده: احمد نوری

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی

اندازه گیری الکلها به عنوان نشانگر تخریب عایق سلولزی ترانسفورماتورهای صنعتی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

نام ارائه دهنده: سیدمصیب دریانورد

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم پایه

تدوین مدل بهره وری منابع انسانی پالایشگاه نفت بندرعباس

نام ارائه دهنده: عبدلله بانشی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

پژوهشکده هرمز

دستاوردها و فعالیت های پژوهشکده جنگل های حرا

نام ارائه دهنده: پژوهشکده جنگل های حرا

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان - پژوهشکده جنگل های حرا

امكان سنجي توليد برق از دريا در منطقه هرمزگان

نام ارائه دهنده: سید جلال همتی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان

معرفی دستاوردهای پژوهشی مرکز نشر

نام ارائه دهنده: مرکز نشر

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

معرفی کتاب مدیریت برند و تبلیغات

نام ارائه دهنده: ملیحه سیاوشی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان - دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

معرفی کتاب اهمیت، کاربردها و روش های تجاری سازی ترکیبات طبیعی دریایی

نام ارائه دهنده: مرتضی یوسف زادی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی

معرفی کتاب ماکروجلبک های دریایی ایران (ویژگی ها و کاربردها)

نام ارائه دهنده: مرتضی یوسف زادی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی

معرفی دستاوردهای پژوهشی خانم دکتر نرگس امراللهی

نام ارائه دهنده: نرگس امراللهی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی

معرفی زمینه و دستاوردهای پژوهشی خانم نسیم نوروزی

نام ارائه دهنده: نسیم نوروزی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی