دستاورد های پذیرفته شده در گروه دانشگاه هرمزگان


کلیپ گزارش تصویری آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی

نام ارائه دهنده: طاهره سادات هاشمی طاهره سادات هاشمی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:67

کلیپ گزارش تصویری آزمایشگاه هرباریوم دانشکده کشاورزی

نام ارائه دهنده: شیوا طباطبائی رودسری

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:45

گزیده فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی

نام ارائه دهنده: علیرضا نفرزادگان

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:57

معرفی پژوهشکده هرمز

نام ارائه دهنده: نوید احمدی نسب

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان-پژوهشکده هرمز
بازدید:52

معرفی پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا

نام ارائه دهنده: حجت زارعی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا
بازدید:85

دستاوردهای پژوهشی

نام ارائه دهنده: یحیی اسماعیل پور

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:46

گزارش فعاليت هاي پژوهشي دانشکده علوم انساني

نام ارائه دهنده: سید عبدالوهاب سماوی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشکده علوم انساني
بازدید:56

خشک کن خورشیدی محصولات غذایی

نام ارائه دهنده: محمدعلی میرزایی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه هرمزگان
بازدید:107

مجموعه فعالیتهای پژوهشی سال 1400

نام ارائه دهنده: ام البنین بذرافشان

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:46

معرفی آزمایشگاه آب و خاک

نام ارائه دهنده: ساناز فلاح

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:65

کاربرد مقایسه تصادفی و آماره ترتیبی و توزیهعای نامتقارن

نام ارائه دهنده: مهدی امیری

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان.
بازدید:33

رزومه

نام ارائه دهنده: حمید غلامی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:52

طراحی و ساخت لباس با سیستم تهویه مطبوع

نام ارائه دهنده: محمدعلی میرزایی

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان - گروه مهندسی مکانیک
بازدید:102

معرفی مرکز زیست فناوری

نام ارائه دهنده: نوید احمدی نسب

سازمان: دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
بازدید:43