با توجه به برگزاری مجازی هفته پژوهش سال 1399 استان هرمزگان، پژوهشگران می توانند دستاوردهای خود را در قالب ویدئو در سامانه ارسال (آپلود) نمایند. دبیرخانه هفته پژوهش پس از بررسی کیفیت و محتوای ویدئوها، طرح ها و ویدئوهای با کیفیت مناسب را تأیید کرده تا در زمان برگزاری نمایشگاه (15 تا 20 آذرماه 1399) در سامانه نمایش داده شود. تاریخ های مهم این رویداد به شرح زیر هستند:

 

  • ارسال طرح های پژوهشی: 7 تا 13 آذرماه 1399
  • برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش: 15 تا 20 آذرماه 1399

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

5