نمایشگاه هفته پژوهش سال 1401 علاوه بر شکل حضوری، در بستر مجازی و در سامانه مهیا شده نیز برگزار می گردد. این سامانه آمادگی دریافت طرح پژوهشگران جهت بررسی و تأیید طرح ها را دارد. طرح های تایید شده بلافاصله در معرض بازدید عموم قرار گرفته و قابل مشاهده خواهند بود. هر طرح در قالب ویدئو ارسال شده و امکان ارسال بیش از یک طرح نیز توسط یک پژوهشگر وجود دارد. علاوه بر طرح های پژوهش و فناوری، اسامی پژوهشگران برتر سال 1401 نیز در این سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مربوط به کارگاه های هفته پژوهش (شامل لیست کارگاه ها و نحوه شرکت) نیز از طریق همین سامانه در دسترس قرار گرفته است.