پیام جناب آقای ایرج بیت اللهی دبیر جشنواره دانش آموزی

پیام جناب آقای ایرج بیت اللهی دبیر جشنواره دانش آموزی


پیام جناب آقای ایرج بیت اللهی، مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و دبیر جشنواره دانش آموزی ستاد پژوهش و فناوری استان به مناسبت آغاز هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان در سال 1399 در ویدیوی زیر قابل مشاهده است.

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

5