گزیده فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی

نام ارائه دهنده:علیرضا نفرزادگان

توضیحات:

مجری مشترک طرح پژوهشی با عنوان «بازنگری و اصلاح طرح جامع گردشگری استان هرمزگان» به کارفرمایی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان. مجری مشترک طرح پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت نیروی انسانی و ارائه راهکارهای افزایش بهره‌وری براساس ساختار سازمانی» به کارفرمایی اداره کل راهداری استان هرمزگان. مجری مشترک طرح پژوهشی داخل موسسه با عنوان «بررسي رابطه بيشينه‌ی گرد و غبار با متغيرهاي اقليمي با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور (مطالعه موردي: استان هرمزگان)». همکار طرح پژوهشی با عنوان «تهيه بانك اطلاعات معابر پياده شهري و كانال‌ها و كانيووهاي انتقال آب تا سطح كوچه‌ها در GIS و تحليل همزمان هندسه معابر و شرايط هيدروليكي شبكه كانال‌ها در شهر بندرعباس» به کارفرمایی شهرداری بندرعباس.

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 62