اصلاح و بهبود فرآیند احیاء کاتالیست نقره

نام ارائه دهنده:سید یحیی واحدی

توضیحات:

کاتالیست نقره معمولا برای تولید فرمالدئید (CH2O) که یک ترکیب شیمیایی است، استفاده می شود. تیم تحقیق و توسعه مجتمع پتروصنعت گامرون پس از بررسی های لازم، تغییرات و تصحیحاتی در شرایط فرایند احیاء کاتالیست نقره به روش الکترولیز انجام داد و کاتالیست نقره خارجی خریداری شده را به روش تصحیح شده احیاء کرد. نتایج آنالیز کاتالیست نقره بهینه سازی شده، حاکی از آن است که درصد وزنی عناصر مزاحم به شدت کاهش یافته و کاتالیست نقره با خلوص بالاتر از نمونه خارجی و قابل رقابت با آن، حاصل شده است. استفاده از کاتالیست نقره بهینه شده در فرآیند سبب تولید فرمالین با درصد بالا، اسیدیته پایین و کاهش واکنش های جانبی می شود. از طرفی استفاده از این کاتالیست سبب افزایش عمر مفید کاتالیست و بالطبع افزایش عملکرد کارخانه می گردد. فناوری احیاء کاتالیست نقره طی چند سال تلاش مداوم و بررسی های دوره ای در زمینه پارامترهای تاثیر گذار بر فرآیند و به همراه آن تحلیل آزمون های تخصصی/ پژوهشی، توانسته است جهت گیری هدفدار صنعتی، برای ورود به عرصه رقابت در صنایع پیشرفته داشته باشد و موفق به اخذ جواز دانش بنیان، پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و گواهی محصول دانش بنیان (KB-COP) گردد.

سازمان:مجتمع پتروصنعت گامرون
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 81