پژوهشگران و فناوران فناوران برتر استان هرمزگان


مهدی رنجبر

مهدی رنجبر

سازمان: مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محسن پیرزاده

محسن پیرزاده

سازمان: شرکت پالایش نفت بندرعباس
مجتبی شهابی نژاد

مجتبی شهابی نژاد

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان
محمد امین صالحی

محمد امین صالحی

سازمان: مرکز رشد پارک