پژوهشگران و فناوران فناوران برتر استان هرمزگان


محمود شریفی

محمود شریفی

سازمان: مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری
سید یحیی واحدی

سید یحیی واحدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1 (اصلاح و بهبود فرآیند احیا کاتالیست نقره)
گروه علمی: مهندسی صنایع
توضیحات: 13 افتخار کسب شده
سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان - مجتمع پترو صنعت گامرون
سجاد صفری

سجاد صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1 (تولید مکمل های دارویی بر اساس میکرو ارگانیسم ها)
گروه علمی: علوم پزشکی
سازمان: پارک زیست فناوری خلیج فارس
مریم مصلحی

مریم مصلحی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 28
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 7
تعداد فناوری: 3
گروه علمی: منابع طبیعی
سازمان: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان