پژوهشگران و فناوران علوم پزشکی و پیراپزشکی


امین رضا نیک پور (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت بهداشت)

امین رضا نیک پور (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت بهداشت)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 25
گروه علمی: ایمونولوژی پزشکی
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1398 - یک مورد ثبت اختراع
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ولی علی پور (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت بهداشت)

ولی علی پور (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت بهداشت)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 18
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
گروه علمی: مهندسی بهداشت محیط
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
میترا کاظمی جهرمی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت بهداشت)

میترا کاظمی جهرمی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت بهداشت)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 15
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1
گروه علمی: پزشکی-داخلی
توضیحات: فوق تخصص غدد درون زیر و متابولیسم بالغین - یک مورد مقام کسب شده
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
معصومه خیراندیش (بین دستگاه های اجرایی)

معصومه خیراندیش (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 11
تعداد طرح‌های پژوهشی: 3
گروه علمی: پزشکی-فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
توضیحات: رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غدد و متابولیسم
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان