پژوهشگران و فناوران هنر و صنایع دستی


پریسا مهدی پور

پریسا مهدی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 15
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: پژوهش هنر
توضیحات: پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی در گروه هنر و صنایع دستی
سازمان: دانشگاه جامع علمی و کاربردی هرمزگان