پژوهشگران و فناوران فنی و مهندسی


احسان عابدینی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

احسان عابدینی (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 20
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: مهندسی مکانیک
توضیحات: رشته مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی
سازمان: دانشگاه هرمزگان
امیرحسین دشت بزرگ (بین دستگاه های اجرایی)

امیرحسین دشت بزرگ (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 27
تعداد طرح‌های پژوهشی: 1
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 5
گروه علمی: مهندسی شیمی
توضیحات: دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد - ثبت پنج مورد اختراع
سازمان: پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس