پژوهشگران و فناوران علوم و فنون دریایی


ابوالفضل ناجی

ابوالفضل ناجی

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 45
تعداد طرح‌های پژوهشی: 8
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: محیط زیست
توضیحات: پژوهشگر برتر دانشگاه ها در گروه علوم و فنون دریایی
ایمیل: abolfazlnaji@gmail.com
سازمان: دانشگاه هرمزگان
احمد نوری

احمد نوری

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 28
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد فناوری: 1
گروه علمی: شیلات
توضیحات: فناور برتر مرکز رشد دانشگاه هرمزگان
سازمان: دانشگاه هرمزگان
ایمان سوری نژاد

ایمان سوری نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 14
گروه علمی: شیلات
توضیحات: پژوهشگر برتر پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا-دانشگاه هرمزگان
سازمان: دانشگاه هرمزگان
فاطمه ایزد پناه قشمی

فاطمه ایزد پناه قشمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 13
تعداد طرح‌های پژوهشی: 5
تعداد فناوری: 18 مورد ثبت ژن
گروه علمی: علوم دریایی
توضیحات: پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی در گروه علوم و فنون دریایی
سازمان: اداره کل آموزش و پرورش
غلامعلی اکبرزاده چماچایی

غلامعلی اکبرزاده چماچایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 19
تعداد طرح‌های پژوهشی: 32
گروه علمی: شیلات
توضیحات: پژوهشگر برتر پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در گروه علوم و فنون دریایی
سازمان: پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان