پژوهشگران و فناوران علوم پایه


محمدصادق دهقانیان (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

محمدصادق دهقانیان (بین دانشگاه ها و مراکز وزارت عتف)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 36
تعداد طرح‌های پژوهشی: 2
تعداد کتاب‌های چاپ شده: 1
گروه علمی: زمین شناسی
سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمدصدیق مرتضوی (بین واحدهای پژوهشی)

محمدصدیق مرتضوی (بین واحدهای پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 38
تعداد طرح‌های پژوهشی: 42
گروه علمی: شیمی
سازمان: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
سکینه امینی لاری (بین دستگاه های اجرایی)

سکینه امینی لاری (بین دستگاه های اجرایی)

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد مقالات علمی و بین المللی: 8
تعداد طرح‌های پژوهشی: 8
گروه علمی: شیمی
سازمان: اداره کل آموزش و پرورش