شرکت در کارگاه های هفته پژوهش و کارگاه های دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان برای عموم آزاد می باشد. جهت شرکت در کارگاه هایی که بر بستر نرم افزار Adobe Connect برگزار می گردد، می توانید نسخه های مختلف این نرم افزار را از لینک های زیر دریافت نمایید:

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

11