پیام دکتر حسین زینلی پور دبیر ستاد پژوهش و فناوری

پیام دکتر حسین زینلی پور دبیر ستاد پژوهش و فناوری


پیام دکتر حسین زینلی پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان و دبیر ستاد پژوهش و فناوری استان به مناسبت آغاز هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان در سال 1399 در ویدیوی زیر قابل مشاهده است.

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

7