پیام دکتر علی فتی دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

پیام دکتر علی فتی دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار


پیام دکتر علی فتی، ریاست پارک علم و فناوری و دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان به مناسبت آغاز هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان در سال 1399 در ویدیوی زیر قابل مشاهده است.

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

6