خشک کن خورشیدی محصولات غذایی

نام ارائه دهنده:محمدعلی میرزایی

توضیحات:

عملیات خشک کردن در صنایع غذایی اهمیت ویژه ای دارد. متاسفانه هر ساله درصد بالای از محصولات کشاورزی تبدیل به ضایعات شده و قابل استفاده نیست. در صورتیکه بخشی از این محصولات، بنحو مناسبی خشک شود علاوه بر کاهش ضایعات باعث کمک به اقتصاد کشاورزان خواهد شد. استفاده از خشک کن های خورشیدی یکی از بهترین روش های خشک کردن مواد غذایی می باشد که مقرون به صرفه نیز است. در طرح مذکور، خشک کن خورشیدی غیر مستقیم برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی در نظر گرفته شده تا با توجه به اقلیم استان هرمزگان بویژه بندرعباس امکان افزایش ارزش افزوده و بهره وری محصولات کشاورزی بویژه محصولات بومی مانند انواع سبزیجات، خرما و ... را فراهم کند. در این طرح از خشک کن خورشیدی کابینتی که معمولا در روش مستقیم بکار گرفته می شود با ایده جدید بنحوی استفاده می شود که همانند خشک کن خورشیدی به روش غیرمستقیم عمل کرده و باعث بهبود کیفیت محصولات خشک شده می شود. البته در گامهای بعدی طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی از نوع تونلی و گلخانه ای برای ظرفیت های بالاتر با توجه به تقاضای مشتری در نظر گرفته شده است

سازمان:مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 113