گزارش فعاليت هاي پژوهشي دانشکده علوم انساني

نام ارائه دهنده:سید عبدالوهاب سماوی

توضیحات:

در اين کليپ ويدئويي خلاصه اي از فعاليت هاي پژوهشي دانشکده علوم انساني در حوزه هاي انتشار مقالات در نشريات بين الملي، تاليف و انتشار کتاب هاي علمي و دانشگاهي، اجراي طرح هاي پژوهشي، اجراي طرح هاي فناورانه و نيز ارائه ظرفيت ها و چشم انداز پژوهشي دانشکده ارائه گرديده است. بر اين اساس، از مجموع مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بين المللي 9 مقاله، از مجموع طرح هاي پژوهشي 6 طرح، از مجموعه کتاب هاي منتشر شده 6 کتاب، از مجموع طرح هاي فناورانه 3 طرح معرفي گرديده است. همچنين ظرفيت ها و چشم انداز پژوهشي دانشکده علوم انساني در سه محور ارائه گرديده است.

سازمان:دانشکده علوم انساني
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 60