تکثیر ماهیان زینتی آب شور

نام ارائه دهنده:محمد نیرومند

توضیحات:

شرکت تبسم ساحل قشم در سال 1393 تاسیس شد. هم اکنون 16 گونه دلقک ماهی توسط این شرکت تولید می شود. شش نفر به صورت تمام وقت در این کارگاه مشغول به کار هستند و 300 نفر به طور غیر مستقیم با این کارگاه همکاری می کنند. هم اکنون تمام نیاز کشور بوسیله این شرکت برآورده شده و آماده صادرات محصول هستیم. اهمیت کار ما در این است که بیوتکنولوژی تکثیر این ماهیان زینتی کاملا مطابق با ماهیان خوراکی آب شور می باشد و بدست آوردن بیوتکنولوژی تکثیر آنها می تواند کمک زیادی به تکثیر ماهیان ماکول آب شور بنماید. این شرکت هم اکنون غذای زنده مخصوص لارو ماهیان دریایی را در تمام طول سال تولید کرده و به صورت رایگان در اختیار کارگاههای تکثیر قرار می دهد.

سازمان:پارک زیست فناوری خلیج فارس
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 49