طرح پژوهشی برتر

نام ارائه دهنده:سدنا سلاجقه

توضیحات:

سَتَروَن کردن یا استریل کردن (به انگلیسی: sterilization) فرایندی است که ریزسازواره‌ها و عوامل انتقال‌گر آن‌ها از جمله قارچ، باکتری، هاگ باکتری و ویروس را از سطح اجسام از بین می‌برد. فرایند سترونیدن بسته به جنس تجهیزات نیازمند به سترونش شامل روش‌های گرمایی‌خشک (فوور)، گرمایی‌مرطوب (اتوکلاو)، شیمیایی، پرتوزا (پرتوگاما) و اتوکلاو پلاسما (با پرکسید اکسیژن و اتوکلاو اتیلن اکساید (گاز اتیلن اکساید) و پالوده می‌شوند.سترون به معنی کاملاً عاری از باکتری یا قارچ یا ویروس یا دیگر ریزسازواره‌ها بیماری‌زا و نابیماری‌زا (در مورد چیزهای بی‌جان) است. هدف از سترونیدن جلوگیری از انتقال عفونت است.مجموعه اعمالی که برای از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا انجام می‌گیرد، تحت عنوان ضدعفونی کردن شناخته می‌شود. اما در استریل کردن تمام میکروارگانیسم‌ها اعم از بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا از بین می‌روند. به همین دلیل از استریل کردن در اعمال جراحی و سایر فعالیت‌های پزشکی نیز استفاده می‌شود.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 50