نویسنده کتاب

نام ارائه دهنده:بهار حسنعلی زاده

توضیحات:

بینایی نقشی کلیدی در رشد و یادگیری و معیشت و استقلال فردی دارد و نقص درمان‌ناپذیر آن درجات خفیف تا شدیدی از معلولیت به همراه دارد. بر اساس تخمین‌های موجود، در حال حاضر در سراسر جهان ۲٫۲ میلیارد نفر به نحوی با یکی از مشکلات مربوط به اختلال بینایی و نابینایی زندگی می‌کنند که تعداد یک میلیارد از این اختلالات قابل‌پیشگیری و شناسایی بوده‌اند. هر چند افق‌های امیدبخشی از پروتزهای پیشرفته و بینایی مصنوعی و جایگزین از یک سو و چشم‌پزشکی بازساختی از سوی دیگر پیش‌روست، اکنون همچنان بازتوانی بینایی راهبرد اصلی در مواجهه با شهروندان کم بینا ست.با این حال نمی توان توانایی های این قشر از افراد را نادیده گرفت در ادامه فیلمی از یک نویسنده کم بینا را خواهیم دید.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 35