مشاوره کسب وکار

نام ارائه دهنده:انوشیروان سعیدی

توضیحات:

مشاوران کسب و کار رشد با هدف خدمت به کشور عزیزمان در مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان با ایده ارائه پکیج های آموزشی و مشاوره ای مدرن به کسب و کارهای سنتی فعالیت خود را شروع کرده تا کنون موفق به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به بیش از ۳۰۰ برند بوده ‌و ضمن ارزیابی و عارضه یابی کسب و کارها ، برای هزاران نفر از مدیران و پرسنل بیزینس های مختلف آموزش های حرفه ای برگزار نموده است امید است که در آینده بتوانیم خدمتگزار بیزینس های بیشتری باشیم از تمام زحمات مدیران مرکز رشد و مجموعه جهاد دانشگاهی هرمزگان کمال تشکر را داریم که ابزار و امکانات ارائه این خدمات را برای ما فراهم نمودند


سازمان:مشاوره کسب وکار
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 49