سامانه مشاوره آنلاین نوجوون یار

نام ارائه دهنده:ام البنین حاجبی پور

توضیحات:

سامانه مشاوره آنلاین نوجوون یار در کنار شماست تا به شما کمک کند در روزهای نوجوانی بهترین خودتان باشید در مسیری که از روزهای دانش آموزی با ما همراه می شوید ؛ با شناخت بهتر خود ، کسب مهارت های فردی ، خود را برای موفقیت در تحصیل توانمند احساس می کنید و مسیر شغلی مناسب خود را شناسایی می کنید و اولین گام ها را آگاهانه و با آرامش بر می دارید . و بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان یا ورود به دانشگاه کنارتان هستیم تا آگاه شوید برای برنامه ریزی مسیر شغلی چه افداماتی انجام دهید تا به بهترین خود تبدیل شوید .


سازمان:سامانه مشاوره آنلاین نوجوون یار
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 52