طرح تحقیقاتی امکان سنجی جایگزینی میلگردهای فولادی با میگردهای کامپوزیت پلیمری FRP در پایه های بتونی

نام ارائه دهنده:صادق امین صبوری

توضیحات:

در پروژه تحقیقاتی امکان سنجی جایگزینی میلگردهای فولادی پایه های بتنی چهارگوش با میلگرد کامپوزیت پلیمری FRP با هدف افزایش طول عمر پایه در شرایط محیطی خورنده حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، عملیات تولید، آزمایش و اجرای پایه های چهارگوش با میله های کامپوزیت پلیمری در راستای اجرای این طرح این پروژه و به منظور بهبود کیفیت این نوع از پایه های بتنی انجام گرفت. باتوجه به اینکه خوردگی فولاد در پایه های بتنی معمول از علل اصلی فرسایش این پایه ها می باشد. جایگزینی میلگردهای فولادی به میلگردهای کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید با در نظر گرفتن کلیه مزایای طرح، تنها نقطه ضعف مشاهده شده، خمش بالای آن در اثر نیروی وارده می باشد. مقرر گردید در گام بعدی تغییر آرایش میلگردها یا روشهاییی برای تقویت مکانیکی آرماتور جهت استقامت مکانیکی پایه مورد بررسی قرار گیرد.


سازمان:شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 52