برنده مسابقات بین المللی نقاشی شهر صلح آمیز

نام ارائه دهنده:نگار غیبی

توضیحات:

دبیرخانه ژاپنی و ایرانی سازمان شهرداران صلح با هدف آموزش صلح و افزایش سطح آگاهی کودکان از مفهوم صلح و مدارا برای پنجمین سال متمادی، مسابقه بین‌المللی نقاشی با موضوع شهر صلح آمیز را برگزار خواهند کرد. شرکت در این فراخوان برای تمامی کودکان 6 تا 15 سال میسر استاین دوره از مسابقات با موضوع شهر صلح‌آمیز از طرف دبیرخانه ژاپنی و ایرانیِ سازمان شهرداران صلح، با هدف آموزش صلح و افزایش آگاهی کودکان از مفهوم صلح و مدارا، برای پنجمین سال متمادی برگزار می‌شود.برگزیدگان این مسابقه گواهی امضا شده از طرف شهردار هیروشیما را از دبیرخانه ژاپنی سازمان شهرداران صلح دریافت خواهند کرد.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 66