کلیپ معاونت تحقیقات

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

با تفکیک حوزه پژوهشی از معاونت آموزشی در سال 1387 معاونت تحقیقات و فناوری فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نمود. این معاونت در راستای تحقق اسناد علمی و تحقیقاتی بالادستی کار سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت، پایش و ارزشیابی پژوهش های دانشگاه را عهده دار می باشد. از سال 1391، عنوان معاونت پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تغییر یافت. اهم فعالیت ها و دستاوردهای معاونت تحقیقات و فناوری در طی این مدت عبارت است از حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها، حمایت از انتشار مقالات، کتب و مجلات، برگزاری چندین دوره فلوشیپ پژوهشی با هدف توانمند سازی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، برگزاری چندین سمینار و کنگره ملی و بین المللی، توسعه حوزه اطلاع رسانی پزشکی با راه اندازی واحدهای علم سنجی و وبومتری، انتشار مجلات علمی، راه اندازی و توسعه مراکز تحقیقاتی، راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت، پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی و توسعه زیر ساخت ها و تجهیزات پژوهشی از جمله راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 88