کلیپ مرکز رشد

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی در سال 1391 با هدف کمک به شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان تاسیس شد و در تاریخ 30 /1392/06 مجوز وزارت علوم تحقیقات وفناوری ودر تاریخ1394/05/06مجوز وزارت بهداشت را دریافت نمود . این مرکز امید دارد از این طریق در راستای بالندگی، شکوفایی و زایش هر چه بیشتر صنعت و فناوری های نوین و شکل گیری و تأسیس شرکت های دانش‌بنیان با موضوعیت مواد و تجهیزات پزشکی در سطح استان و کشور نقشی مهم ایفا نماید. مخاطبین اصلی مرکز رشد هسته‌های نوپا در مرحله تثبیت ایده و حرکت در مسیر تولید محصول هستند. این مرکز تلاش دارد کارآفرینان را در تبدیل ایده‌ها و نتایج پژوهش به محصولات قابل عرضه در بازار یاری دهد شاخص فعالیت‌های این مرکز ارایه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر خدمات آموزشی، ایجاد ارتباط میان واحدهای فناوری و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی واحدهای فناور است

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 186