کلیپ گزارش تصویری آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی

نام ارائه دهنده:طاهره سادات هاشمی طاهره سادات هاشمی

توضیحات:

گزارش تصویری از امکانات آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان آزمایشگاه کشت بافت گیاهی - کارشناس آزمایشگاه دکتر طاهره سادات هاشمی آزمایشگاه آب و خاک - مهندس ساناز فلاح آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکزی- کارشناس آزمایشگاه دکتر طاهره سادات هاشمی آزمایشگاه هرباریوم گیاهی - کارشناس آزمایشگاه دکتر شیوا طباطبایی آزمایشگاه علوم کشاورزی - کارشناس آزمایشگاه مهندس نجمه رضایی آزمایشاه گیاهان دارویی - کارشناس آزمایشگاه دکتر طاهره سادات هاشمی این آزمایشگاهها در حال تعامل با سایر آزمایشگاههای دانشکده های دانشگاه هرمزگان می باشد و اساتید محترم و دانشجویات تحصیلات تکمیلی گرایش های مرتبط در حال انجام رساله ها و پروژه های تحقیقاتی خود می باشند.

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 73