کلیپ کتابخانه مرکزی

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم زمان با تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1365 شروع به کار کرده و به تدریج با خرید کتاب و ملزومات کتابخانه ای بسط و توسعه داده شد. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1381 همزمان با همایش سالانه معاونین پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبدیل کتابخانه های سنتی به مراکز نوین اطلاع رسانی در محل کتابخانه دانشکده افتتاح گردید. در این پایگاه علاوه بر دسترسی به اینترنت، دستیابی به انواع بانکهای اطلاعاتی ملی و بین المللی، استفاده از ژورنال های داخلی و خارجی و استفاده از خدمات کتابخانه ای به صورت سیستم باز به همراه منابع سمعی و بصری و چند رسانه ای آموزشی امکان پذیر است.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 64