آموزش تقریب

نام ارائه دهنده:مانی نیک روش

توضیحات:

در زندگی روزمره ناچاریم محاسباتی انجام دهیم. برای مثال: • پس از چند خرید، آیا موجودی کارتمان برای خرید بعدی کافی است؟ • با توجه به کیفیت و وزن و قیمت هر ماده‌ی غذایی، خرید آن از کدام فروشگاه به صرفه‌تر است؟ بیشتر این محاسبات با دخل‌وخرج ما و قیمت‌ها مرتبط هستند و معمولاً آن‌ها را با راهبردهای محاسبات ذهنی انجام می‌دهیم. در بسیاری موارد، اصلاً به محاسبه‌ی دقیق و یافتن مقدار دقیق مورد نظر نیاز نداریم و همین که تقریب خوبی از پاسخ داشته باشیم، برای ما کافی است. بنابراین، محاسبات را تخمینی انجام می‌دهیم. علاوه بر تخمین در محاسبات، گاهی باید اندازه‌های چیزهایی را تخمین بزنیم. برای مثال: • زمان لازم برای انجام یک کار؛ • وزن یک بسته؛ در این موارد نیز اندازه‌ها را به‌صورت تخمینی به دست می‌آوریم

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 53