بررسی تاثیر اثر تغذیه مصنوعی دشت میناب با استفاده از پتانسیل شن چاله ها ی واقع در بستر رودخانه میناب

نام ارائه دهنده:مریم زارع رشکوئیه

توضیحات:

افت تراز سطح آب زیرزمینی باعث شده تا در این آبخوان جهت جریان آب زیرزمینی از سمت دریا به سمت آبخوان تغییر پیدا کند و عملاً پدیده نفوذ آب شور در آبخوان اتفاق بیافتد. از طرفی ایجاد پدیده فرونشست در سطح دشت میناب و تهدید مناطق مسکونی و حتی کشاورزی منطقه نیز یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده ناشی از افت تراز سطح آب زیرزمینی می باشد. به منظور مقابله با چالش های موجود در دشت میناب شرکت آب منطقه ای هرمزگان طرحی با عنوان تغذیه مصنوعی دشت میناب با بهره گیری از کارشناسان خبره در زمینه تغذیه مصنوعی آبخوان در سطح کشور انجام و روش استفاده از شن چاله های موجود در بستر رودخانه در دستور کار شرکت قرار گرفت.اجرای طرح تغذیه مصنوعی در این آبخوان موجب بهبود شرایط آبخوان میناب شده است به طوریکه حداقل 1/27 میلیون مترمکعب آب از طریق اجرای این طرح به آبخوان اضافه شده است. نفوذ این حجم آب سبب جبران حداقل 13 درصد از کسری مخزن سالانه آبخوان شده است.انجام آبگیری یک یا دو مرتبه در سال بتوان بخش قابل توجهی از کسری مخزن سالانه آبخوان را از این طریق جبران نمود.

سازمان:شرکت آب منطقه ای هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 54