رتبه برتر جشنوراه شوق مهارت

نام ارائه دهنده:آلا رحیمی

توضیحات:

هدف اصلی وزارت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دوره کودکی متناسب با اقتضائات کودکی است.این فرصت فراهم شده تا دانش آموزان با توجه به توانمندی، علایق و استعدادهایی که دارند بتوانند به خلق آثار بپردازند و در زمینه‌های متنوعی که علاقه دارند در جشنواره شرکت کنند.در این راستا مسابقاتی که دانش آموزان و کودکان را دچار استرس سخت می‌کند و آنها را تک بعدی بار می‌آورد از نظر ما مورد تأیید نیست و بهتر است که خانواده‌های عزیز اجازه بدهند که دانش آموزان به صورت طبیعی رشد کنند، از کودکی خود لذت ببرند و این فرصت را پیدا کنند در بسترهای متنوع و متعددی مانند این جشنواره توانمندی‌های خود را ارائه بدهند.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 66