رتبه برتر در پرسش مهر

نام ارائه دهنده:ابوالفضل جعفری

توضیحات:

پرسش مهرطرحی است که از سال 76 تاکنون اجرا شده و رئیس‌جمهور هر سال در نخستین روز سال تحصیلی موضوعات مختلفی را در قالب این طرح عنوان می‌کند و تمامی دانش‌آموزان و فرهنگیان می‌توانند در آن شرکت کنند. شاید در نگاه اول این طرح تنها پرسشی ساده باشد، اما دانش‌آموزان از روزهای اول سال تحصیلی با پرسش‌هایی که با موضوعات روز کشور و دنیا نزدیکی دارند، آشنا می‌شوند و از همان روز برای پاسخ دادن به این سوال‌ها به تکاپو می‌افتند. پرسش مهر به معمول هر سال پرسشی نمادین از مسائل روز و معضلات جامعه است که برای دانش آموز توسط رئیس جمهور مطرح میشود

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 48