استخراج، شناسائی و بررسی خواص بیولوژیک (ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک) ترپنوئیدهای اسفنج Dysidea spp. موجود در جزیره هنگام

نام ارائه دهنده:ملیکا ناظمی

توضیحات:

این ویدیوکلیپ با نگاهی اجمالی مخاطبین را با سابقه و اهمیت ترپنوئیدهای استخراج شده از آبزیان دریایی و مراحل تحقیق انجام شده در این کار شامل نمونه‌برداری و عصاره‌گیری از اسفنج، جداسازی ترکیبات موجود در عصاره و شناسایی این ترکیبات آشنا می‌سازد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی انواع و غلظت هر یک از ترکیبات دارای خاصیت ضد باکتری، ضد قارچ و سیتوتوکسیک بوده است. از مهمترین دستاوردهای این تحقیق نیز شناسایی فرکشن‌های حاوی ترکیبات ترپنوئید، دستیابی به فرکشن‌های حاوی ترپنوئید با خواص ضدباکتری، دستیابی به فرکش‌های حاوی ترپنوئید با خواص ضدقارچ و دستیابی به فرکش های حاوی ترپنوئید با خواص سیتوتوکسیک می‌باشد.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 38