سرشماری زمستانه پستانداران علف خوار شاخص استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:داود مرزی زاده

توضیحات:

سرشماری زمستانه پستانداران علف خوار شاخص استان هرمزگان با هدف شمارش گونه هایی نظیر کل و بز، قوچ و میش، آهو، جبیر و آهوی کوهی با حضور محیط بانان، کارشناسان و همکاری جوامع محلی و سمن های فعال در زمینه حمایت از حیات وحش آغاز و پستانداران ذخیره گاه زیستکره و منطقه حفاظت شده گنو در شهرستان بندرعباس از طریق مشاهده مستقیم شمارش شد.از مهمترین اهداف سرشماری می توان به برآورد حداقل جمعیت موجود گونه های مختلف پستانداران، بررسی روند تغییرات جمعیتی گونه ها، اطلاع از نحوه پراکنش گونه های مختلف در سطح مناطق، شناسایی کانون های تجمع حیات وحش در مناطق، بررسی روابط متقابل گونه ها در زیستگاه های مختلف، بررسی وضعیت شکار و شکارگری بین گونه های مختلف گوشتخواران و علفخواران، تعیین ظرفیت برد زیستگاه برای هر گونه، بررسی رتبه های حفاظتی گونه های مختلف، بررسی رقابت درون گونه ای و برون گونه ای، بررسی وضعیت باروری، مرگ و میر گونه ها، تعیین میزان صدور مجوز بهره برداری از حیات وحش، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای مدیریت حیات وحش، مقایسه تنوع گونه ها و تعداد آنها با سالهای پیشین اشاره کرد.


سازمان:اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 66