مصاحبه مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان

نام ارائه دهنده:داود مرزی زاده

توضیحات:

مصاحبه مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان جشنواره کاشت بذر و نهال درختان مثمر و نگهداری از آن اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان از سال 1373 فعالیت های پژوهشی خود را با دانشگاه ها و دانشجویان آغاز نمود اما از سال 1379 این روند کامل تر و منسجم تر شد. • این اداره کل در یک دوره زمانی از سال 1395 تا کنون 40 طرح منعقد شده با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داشته و با 46 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا همکاری داشته است. که چکیده این طرح های مطالعاتی و پایان نامه ها از سال 1373 تاکنون در دو پژوهشنامه گردآوری شده است ( نخستین پژوهشنامه چکیده طرح های مربوط به سال های 1390-1373 و دومین پژوهشنامه چکیده طرح ها مربوط به سال های 1399-1391 ). الویتهای پژوهشی اداره کل ، مصاحبه ویدیو مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی آنلاین راهکارهای کاهش صید ضمنی لاک پشت های دریایی ، گردشگری مسئولانه در تالاب وبینار آموزشی و نشست هم اندیشی از لاک پشت های دریای


سازمان:اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 82