آداک فرداد قشم

نام ارائه دهنده:سیده مریم داخته

توضیحات:

با توجه به رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف و استفاده غیر اصولی از پلاستیک باعث آسیب رساندن به طبیعت و جانداران می شود. جهت پاکسازی بستر دریا و سواحل جزیره قشم برآن شدیم که در کنار جمع آوری پلاستیک های قابل بازیافت همزمان از این تهدید استفاده کرده و تبدیل به فرصت جهت اشتغالزایی نماییم. ما در حال حاضر ضمن جمع آوری زباله ها از سواحل، از پلاستیک های قابل بازیافت جهت ساختن انواع صنایع دستی با الگو برداری از نمادهای قشم استفاده می کنیم. ما در حال حاضر ضمن جمع آوری زباله ها از سواحل، از پلاستیک های قابل بازیافت جهت ساختن انواع صنایع دستی با الگو برداری از نمادهای قشم استفاده می کنیم.

سازمان:دانشگاه جامع علمی کاربردی
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 113