کف دریا

نام ارائه دهنده:محمود بازماندگان

توضیحات:

کف دریا ایده ای است که با استفاده از جوهر ماهی مرکب بر روی لباس و تیشرت طراحی انجام می شود. چرا "کف دریا"؟ ماهی مرکب بدلیل امنیت و شرایط زندگی در کف دریا زندگی می کند. پس برای صید ماهی مرکب باید به کف دریا غواصی کرد. ارزش پیشنهادی: استفاده از طرح های ذهنی و خلاقانه، استفاده و تلفیق فرهنگ قشمی در نقاشی ها، استفاده از رنگ طبیعی در کنار رنگ اکرلیک، استفاده از جوهر ماهی مرکب در نقاشی پارچه. استفاده از طرح های ذهنی و خلاقانه، استفاده و تلفیق فرهنگ قشمی در نقاشی ها، استفاده از رنگ طبیعی در کنار رنگ اکرلیک، استفاده از جوهر ماهی مرکب در نقاشی پارچه.

سازمان:کف دریا
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 119