دستاوردهای برتر بخش زیست فناوری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

نام ارائه دهنده:سعید تمدنی جهرمی

توضیحات:

این ویدیوکلیپ به شرح دستاوردهای پژوهشی بخش زیست فناوری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان می‌پردازد. تاسيس و راه اندازي بانك های ژن آبزيان اقتصادي، غربالگري سيتوتوکسيک برخي گونه هاي ماکروجلبک قهوه اي موجود در آب هاي خليج فارس، کنترل زيستي ميکروجلبک ککلودينيوم (Cochlodinium polykrikoides) بوسيله گونه‌هاي ماکروجلبکي پادينا (Padina) و سارگاسوم (Sargasum) بومي خليج فارس و درياي عمان، جداسازی و شناسایی باکتریهای مولد آنتی بیوتیک از رسوبات خلیج فارس، جداسازی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست های دریایی از رسوبات دریای عمان، مطالعه کنترل زیستی شکوفایی جلبکی مضر با استفاده از باکتریهای دریایی بومی خلیج فارس، جداسازی و بررسی خواص زیستی ترپنوئید از خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota موجود در خلیج فارس، تولید صابون با کاربرد آرایشی و بهداشتی از پودر، عصاره و ساپونین خیار دریایی Holothuria leucospilota، استخراج، شناسائی و بررسی خواص بیولوژیک (ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک) ترپنوئیدهای اسفنج Dysidea spp. موجود در جزیره هنگام از مهمترین دستاوردهای این بخش می‌باشد.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 38