پایش اکولوژیک آب‌های ساحلی اطراف قفس‌های پرورش ماهی در جزیره قشم استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:غلامعلی اکبرزاده

توضیحات:

با توجه به افزایش صید بی رویه و کاهش ذخایر برخی آبزیان سواحل جنوبی کشور ، لزوم توسعه طرح‌های مرتبط با پرورش ماهی در قفس در کشورخصوصا در استان هرمزگان دو چندان کرده است. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان بازوی علمی- تحقیقاتی سازمان شیلات در طی سال های اخیر با انجام مطالعات بوم شناختی، بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی درخلیج فارس و دریای عمان با استناد به منابع و مواخذ بین المللی گام های موثری را در انتخاب بهترین پهنه ها جهت استقرار قفس‌ها ی دریایی در شمال و جنوب برداشته است. با توجه به اهمیت این موضوع اولین مطالعه جامع در زمینه پایش اکولوژیک مزارع پرورش ماهیان در قفس در سال 1397 با محوریت پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در جزیره قشم استان هرمزگان به مرحله اجراء در آمد که نتایج آن بطور خلاصه ارائه می گردد.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 50