بررسی تراکم و تنوع ماکروبنتوزها و ارتباط آن با دانه بندی و مواد آلی رسوبات و برخی از فاکتورهای فیزیک و شیمیایی در مناطق صیدگاهی هرمزگان

نام ارائه دهنده:شیوا آقاجری

توضیحات:

ماکروبنتوزها جزو مهم‌ترین بخش از آبزیان دریایی هستند که نقش بزرگی در اکوسیستم های دریایی نظیر تجزیه مواد آلی و چرخش مواد مغذی در شبکه غذایی دارند. در حقیقت ماکروبنتوزها در اولین رده از هرم غذایی حضور دارند که با تجزیه و آزادسازی مواد غذایی از رسوبات، اهمیت بسیاری در تغییر و تحول اکوسیستم بستر دارند و می‌توانند به‌عنوان نمایه‌ای از میزان کل تولیدات و شاخص زنده در آب محسوب شوند. اهمیت ترکیب و تنوع و ساختار جوامع ماکروبنتوزها در بستر به حدی بالاست که تغییرات حتی در یک گونه می‌تواند مسیر انتقال انرژی در مصرف‌کنندگان ثانویه را دست‌خوش تغییر نماید.

سازمان:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 59