کلیپ پژوهشگر برتر استانی 1

نام ارائه دهنده:Hesam Alizade

توضیحات:

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انتخاب پژوهشگر برتر استانی در سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بین اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بررسی مستندات شان توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام گرفت. بر حسب امتیازات مقالات، کتاب، طرح های تحقیقاتی و غیره نفرات برتر مشخص شدند. کلیپ پیوست خلاصه ای در مورد فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی افراد برگزیده می باشد که به بیان فعالیت های انجام شده در 5 سال گذشته پرداخته و همچنین فعالیت های که قرار است در زمینه تحقیقاتی خودشان در آینده انجام شود. با امید موفقیت در عرصه های پژوهشی کشور.

سازمان:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 76