کلیپ گزارش عملکرد مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

نام ارائه دهنده:خدیجه روشن کار

توضیحات:

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به عنوان متولی برگزاری دوره های آموزشی مدیران و کارکنان دولت در سطح استان هرمزگان و با در اختیار داشتن سامانه های برخط (آنلاین)، مدرسین توانمند، امکانات و تجهیزات آموزشی، تلاش های بسیار خوبی را در جهت برقراری عدالت آموزشی در سطح استان انجام داده است که در ویدئوی ارائه شده به برخی از دستاوردها اشاره شده است. اهم وظایف مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به شرح ذیل می باشد ؛ 1. انجام امور دبیرخانه ای کارگروه آموزش، پژوهش، فن اوری و نوآوری استان 2. اجراي سياست‌ها، خط‌ مشي‌ها و برنامه‌هاي مصوب آموزشی سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور 3. برگزاری کانون ارزیابی و سنجش شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای برای اعطای گواهینامه شایستگی به افراد 4. اعتبارسنجی موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت در استان 5. برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس و تائید صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت 6. بررسي و احصاء نيازهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرایی و تهیه و تدوین تقویم آموزشی و اجرای آن 7. تدوین درسنامه های آموزشی

سازمان:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 63