دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

نام ارائه دهنده:نرجس درمانی

توضیحات:

گزارش دستاوردها، رویدادها و توانمندی های دانشگاه پیام نور استان هرمزگان (حوزه پژوهش، کارآفرین و ارتباط با جامعه و صنعت) دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی - اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد.

سازمان:دانشگاه پیام نور استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 40