گزارش عملکرد معاونت امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نام ارائه دهنده:خدیجه روشن کار

توضیحات:

1- گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان 2- سند راهبردی و اجرایی آمایش استان هرمزگان 3- گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم 4- راهبری طرح برنامه توسعه اقتصادی روستایی در افق هرمزگان‌ استانی است توسعه‌یافته مبتنی بر اقتصاد دریامحور و دانش‌بنیان، دروازه فراملی جنوبی ایران و دالان مبادلات اقتصادی در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان، فعال و تاثیرگذار در کریدور جنوب- شمال و احیاگر مسیر تاریخی ابریشم با رعایت الزامات و ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافندغیرعامل از همین رو مهمترین ویژگی‌های چشم‌انداز آمایش استان هرمزگان به شرح زیر است: 1- مدیریت یکپارچه و هوشمند 2- نظام سکونتگاهی سلسله‌مراتبی و متعادل در گستره استان متناسب با توان اکولوژیک 3- سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی مطلوب 4- محیط زیست پایدار

سازمان:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 57