نمایشگاه مجازی پژوهش و فن آوری 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

نام ارائه دهنده:خدیجه روشن کار

توضیحات:

تشکیلات سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان از سه معاونت، سه مدیریت و دبيرخانه هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و شوراي فني استان به شرح ذیل تشكيل شده است که هر واحد عهده دار وظایف تخصصی مرتبط با برنامه های استان می باشند:  1.  معاونت هماهنگي امور برنامه و بودجه 2.  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 3.  معاونت آمار و اطلاعات 4.  مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري 5.  مديريت نظام فني و اجرايي 6.  مديريت اداري، مالي و پشتيباني برای مشاهده و دریافت آخرین یافته های پژوهشی، اسناد و طرح های تهیه شده توسعه استان می توانید از طریق لینک زیر به «نمایشگاه مجازی دائمی هفته پژوهش سال 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» مراجعه نمائید.


سازمان:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 88