رزومه

نام ارائه دهنده:حمید غلامی

توضیحات:

به عنوان دانشیار در رشته مهندسی منابع طبیعی عمده تمرکز بنده بر انگشت نگاری رسوب و مدلسازی مکانی مخاطرات محیطی مانند فرسایش خاک، الودگی هوا و خاک، ریزگرد، فرونشست، ... می باشد و تاکنون مقالات متعددی در مجلات بین المللی منتشر نموده ام و ترجمه کتاب Desert dust in the global system در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسانده ام. تاکنون بیش از 20 پایا ن نامه ارشد و رساله دکتری در ارتباط با موضوعات مذکور راهنمایی نموده ام و هچنین به عنوان داور مجلات مختلف بین المللی فعالیت دارم و به عنوان ویراستار علمی برای مجله JMS از انتشارات Springer و عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های فرسایش محیطی انتخاب شده ام.

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 63