معرفی آزمایشگاه آب و خاک

نام ارائه دهنده:ساناز فلاح

توضیحات:

آزمایشگاه آب و خاک علاوه بر ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های واحدهای عملی دروس مرتبط به خاکشناسی جهت انجام امور آزمایشگاهی مربوط به پایان نامه ها و رساله دکتری دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می باشد. از جمله فعالیت هایی که در این آزمایشگاه که به طور مختصر می توان نام برد شامل آزمایش های مختلف بر روی نمونه های گیاه، خاک،آب می باشد. از جمله تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و تعیین آنالیزعناصر غذایی موجود در خاک، دانه بندی و اندازه گیری بافت خاک، تعیین درصد رس، سیلت و شن خاک. اندازه گیری PH و EC .......می باشد. با تشکر از توجه و عنایت شما ساناز فلاح کارشناس آزمایشگاه آب و خاک

سازمان:دانشگاه هرمزگان
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 70