مجموعه رتبه های شهرستان میناب

نام ارائه دهنده:دستاورد های میناب

توضیحات:

از دشت میناب با نام پیشین هرمز کهنه، یاد شده و از دیر باز تا کنون به نام‌های منا، مناب، مناو، مینا، میناو، مینو، هرمز، هارموز، آرموز … نیز خوانده شده است. قدیمی‌ترین نامی که در کتب تاریخی و در زمان هخامنشی از میناب برده شده شهر اورگانا بوده است. میناب را به دلیل نزدیکی با دریا و وجود رودهایی در پیرامون آن، میان آب نیز گفته‌اند، که اندک اندک به میناب تغییر یافته است. واژه میناب، در گذشته به جهت شفافیت آب رود میناب، مینا آب بوده، که به مرور زمان و به دلیل دگرگونی، حرف از بین رفته و به گونه میناب درآمده است. در سال تحصیلی گذشته چون سال های پیش این شهرستان توانسته بود با وجود معلمین نخبه در این منطقه دانش آموزانی را پرورش دهد که بتوانند در جشنواره های مختلف استانی و کشوری موفق به کسب رتبه شوند. در کلیپ پیش رو مجموعه ای از نخبگان دانش آموزی این شهرستان که موفق به کسب رتبه کشوری شده اند به حضور معرفی می گردند.

سازمان:آموزش و پرورش
بازدیدامروز طرح: 1
  
بازدید کل: 50